Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào - clicktoner,muc in hp,muc in lazer

Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào - clicktoner,muc in hp,muc in lazer

Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào - clicktoner,muc in hp,muc in lazer

Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào - clicktoner,muc in hp,muc in lazer

Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào - clicktoner,muc in hp,muc in lazer
Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào - clicktoner,muc in hp,muc in lazer

Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào

 

STT MÃ SẢN PHẨM MỰC DÙNG CHO MÁY IN  LASER HP
1 C4092A (HP 92A)  LASERJET 1100 printer series, 3200 All-in-One ( 2.500 pages)  
2 C7115A (HP 15A) LASERJET 1000/ 1200 printer series, 3300, 3380 All-in-One ( 2.500 pages)
3 Q2612A (HP 12A) LASERJET 1010,1012,1015,1018,1020, 1022,3015,3020 ,3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005, 1319F  ( 2.000 pages)
4 Q2612AD  (HP 12AD) LASERJET 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005,1319F  ( 2.000 pages)     Dual pack: Q2612A x 2
5 Q2613A  (HP 13A) LASERJET 1300 printer series ( 2.500 pages)
6 Q2624A (HP 24A) LASERJET 1150 ( 2.500 pages)
7 Q5949A (HP 49A) LASERJET 1160/ 1320 printer series, 3390,3392  ( 2.500 pages)
8 Q7553A (HP 53A) LASERJET P2014/P2015/M2727 printer series ( 3.000 pages)
9 Q7551A (HP 51A) LASERJET P3005/M3035/ M3027 MFP printer series ( 6.000 pages)
10 Q7551XC (HP 51X) LASERJET P3005/M3035/ M3027 MFP printer series ( 6.000 pages)
11 C4096A  (HP 96A) LASERJET 2100/ 2200 printer series ( 5.000 pages)
12 Q2610A  (HP 10A) LASERJET 2300 printer series ( 6.000 pages)
13 Q6511A (HP 11A) LASERJET 2300 printer series ( 6.000 pages)
14 C4127A  (HP 27A) LASERJET 4000/ 4050 printer series ( 6.000 pages)
15 C8061A (HP 61A) LASERJET 4100/ 4100mfp printer series ( 6.000 pages)
16 Q1338A  (HP 38A) LASERJET 4200 printer series ( 12.000 pages)
17 Q1339A  (HP 39A) LASERJET 4300 printer series ( 18.000 pages)
18 Q5942A (HP 42A) LASERJET 4250 printer series, 4350 printer series ( 10.000 pages)
19 Q5942X (HP 42X) LASERJET 4250 printer series, 4350 printer series ( 20.000 pages)
20 Q5945A  (HP 45A) LASERJET 4345 MFP  printer series ( 18.000 pages)
21 C4129X  (HP 29X) LASERJET 5000/ 5100 printer series ( 10.000 pages)
22 C4182X (HP 82X) LASERJET 8100/ 8150 printer series ( 20.000 pages)
23 Q7570A (HP 70A) LASERJET 5025/ 5035 MFP printer series ( 15.000 pages)
24 C8543X (HP 43X) LASERJET 9000/ 9050 printer series ( 30.000 pages)
25 CB435A  (HP 35A) LASERJET P1005/P1006  ( 1.500 pages)
26 CB436A (HP 36A) LASERJET P1505/M1522/M1120 ( 2.000 pages)
27 CF217A (HP 17A) LASERJET M102, M130 ( 1.600 pages)
28 CF219A (HP 19A) DRUM FOR LASERJET M102 , M130 ( 12.000 pages)
29 CF230A (HP 30A) LASERJET M203 ( 1.600 pages)
30 CF230X (HP 30X) LASERJET M203 ( 3.500 pages)
31 CF232A (HP 32A) DRUM FOR LASERJET M203 ( 23.000 pages)
32 CF226A (HP 26A) LASERJET M402, M426 series ( 3100 pages)
33 CE226X (HP 26X) LASERJET M402, M426 series ( 9000 pages)
34 CF280A (HP 80A) LASERJET M401, M425 series ( 2.700 pages)
35 CF280X (HP 80X) LASERJET M401, M425 series ( 6.900 pages)
36 CF283A (HP 83A) LASERJET  M125A, M127FN, M225, M201 series ( 1.500 pages)     
37 CF283X (HP 83X) LASERJET  M125A, M127FN, M225, M201 series (pages)     
38 CE285A (HP 85A) LASERJET P1102, P1102W , M1132 , M1212NF ( 1.600 pages)  
39 CE278A (HP 78A) LASERJET P1566, P1606DN, M1536DNF ( 2.100 pages)  
40 CF287A (HP 87A) LASERJET HP LJ M506, M527  (9.000 pages)
41 CE287X (HP 87A) LASERJET HP LJ 506, M527 (18.000 pages)
42 CE505A (HP 05A) LASERJET P2035/2055 series ( 2,300 page ) 
43 CE505X (HP 05X) LASERJET P2035/2055 series ( 6,500 page ) 
44 CC364A (HP 64A) LASERJET HP LJ P4014, P4015, P4515 (10.000 pages)
45 CC364X (HP 64X) LASERJET HP LJ P4014, P4015, P4515 (24.000 pages)
46 CZ192A (HP 93A) LASERJET M435 , M706 printer series ( 12.000 pages)
47 CE255A (HP 55A) LASERJET P3015, M525 printer series ( 6.000 pages)
48 CE255X (HP 55X) LASERJET P3015, M525 printer series ( 12.500 pages)
49 Q7516A (HP 16A) LASERJET 5200 printer series  ( 12.000 pages)
50 CE390A (HP 90A) LASERJET M4555MFP/ M601/M602/M603 printer series ( 10.000 pages)
51 CE390X (HP 90X) LASERJET M4555MFP/ M601/M602/M603 printer series ( 24.000 pages)
52 CF281A (HP 81A) LASERJET M604/M605/M606 printer series (  pages)
53 CF281X (HP 81X) LASERJET M604/M605/M606 printer series (  pages)
54 CF214A  (HP 14A) LASERJET M725, M712 printer series ( 10.000 pages)
55 CF214X  (HP 14X) LASERJET M725, M712 printer series ( 17.500 pages)
56 CF325X  (HP 25X) LASERJET M806 ( 34.000 pages)

Tin tức khác